Český ráj | Apartmán Český ráj

Český ráj

Tento jedinečný a ničím neopakovatelný kraj obklopuje město Turnov a to je právem nazýváno srdcem Českého ráje. Jako první v republice zde byla v roce 1955 vyhlášena Chráněná krajinná oblast Český ráj, jejíž území bylo ještě v roce 2002 rozšířeno. V roce 2005 se Český ráj stal součástí evropské sítě geoparků. Ojedinělost krajiny spočívá ve spojení přírodních krás s kouzlem a romantikou historických památek. Nádherné, nezapomenutelné scenérie můžete v Českém ráji obdivovat v každém ročním období. Na svých výletech, ať pěších či na kole, budete okouzleni pískovcovými skalami, malebnými údolími či tajemnými rybníky. Dnes je Turnov turistickým centrem Českého ráje. Je ideálním východiskem pro putování Hruboskalskem, Maloskalskem a Klokočskými skalami. Sídlí zde i správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Naleznete zde místa dalekých rozhledů do kraje a další přírodní zajímavosti. Na svých cestách za poznáním, po stopách historie, objevíte romantické zříceniny, hrady a zámky opředené legendami a pověstmi, nádhernou architekturu i prvky lidového stavitelství, kapličky, boží muka a sochy lidových kameníků.

Chráněná krajinná oblast Český ráj je nejstarším velkoplošným chráněným územím v České republice. Byla vyhlášena v roce 1955 na území o rozloze necelých 92 km2. Hlavním předmětem územní ochrany jsou pískovcová skalní města druhohorního původu. Dále pak jedinečná fauna a flóra nalézající se na chráněném území. CHKO Český ráj je území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickou reliéfem modelovaným kvádrovými pískovci prolomenými útvary neovulkanického původu, morfologicky dále členěným vodními toky.

Vyberte si, kde chcete spát